Uzman kişiler tarafından genel muayene ve kontroller yapıldıktan sonra zayıflama ile CRF TOO ile ilgili uygun program çıkartılır.